Box 24117, SE-40022 Gothenburg - Sweden
+46 763 100 777
info@nordboeministries.org

Holy Spirit Night

Reformation Scandinavia

Created with Sketch.

7 NOVEMBER 2020

Om Håkan:

 
Under dessa år kallade Gud honom att gå på bibelskolan i Kenneth E. Hagin, Rhema Bible Training Center, i Tulsa, Oklahoma i två år. När han återvände till Sverige 1987 tjänade Håkan först som bibellärare vid Göteborgs Bibelcenter i tre år innan han flyttade till Linköping och startade Victory Biblecenter.
 
Håkan predikar tro och hans motto är: Tro på Gud! Håkan och Solveig har upplevt Guds trofasthet i deras vardag och har sett Guds kraft många gånger med övernaturligt skydd, läkning och försörjning.
—–
 

Håkan Eriksson founded the church Victory Biblecenter in Linköping, Sweden in 1990 together with his wife, Solveig Eriksson. For nearly 26 years, they served faithfully as senior pastors. In the previous years, Håkan worked 18 years for their family company as a businessman, selling farm threshing machines.

 
During these years, God called him to attend the bibleschool of Kenneth E. Hagin, Rhema Bible Trainingcenter, in Tulsa, Oklahoma for two years. Returning to Sweden in 1987, Håkan first served as a bibleteacher at Göteborgs Bibelcenter for three years, before he moved to Linköping and started Victory Biblecenter.
 
He preaches faith and his motto is: Have faith in God! Håkan and Solveig have experienced the faithfulness of God in their everyday life and have seen the power of God many times with supernatural protection, healing and provision.
 
Datum: lördag 7 november 2020.
 
Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)
 
Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

 

6 NOVEMBER 2020

HELENE NORDBOE

Om Helene:

Helene är en mäktig bönekrigare som bär den Helige Andens visdom och eld. Hon har en otrolig noggrannhet i det övernaturliga, särskilt i det profetiska och är en Guds ord-baserad kvinna med stark tro.

Helene älskar Guds närvaro och är en profetisk röst för andra. Hon har ett stort hjärta för människor och har en röst fylld av den Helige Ande som inspirerar och utmanar troende att söka intimitet med Gud. Helene vill att de troende ska utveckla sina andliga gåvor och gå mot fullheten av det som Gud har kallat dem att göra.

Hon brinner också för att utrusta Kristi kropp så att de kan höra Guds röst och uppleva äkta möten med Hans underbara ära.

För mer information, gå till: www.nordboeministries.org
—–
 
Helene is a mighty prayer warrior who carries the wisdom and fire of the Holy Spirit. She has an amazing accurateness in the supernatural, especially in the prophetic and is a Word-based woman of strong faith.
 
Helene loves the presence of God and is a prophetic voice to others. She has a great heart for people and carries a Holy Spirit-filled voice that inspires and challenges believers to pursue intimacy with God. Helene wants believers to cultivate their spiritual gifts and their walk towards the fullness of what God has called them to do.
 
She is also passionate about equipping the body of Christ to hear the voice of God accurately and to experience genuine encounters with His wonderful glory.

För mer information, gå till: www.nordboeministries.org

 
Datum: fredag 6 november 2020.
 

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

 

9-10 OKTOBER 2020

ARLEEN WESTERHOF, HOLLAND

Om Arleen:

Arleen Westerhof är tillsammans med sin man Dick ledande pastor i församlingen God’s Embassy Amsterdam. Hon är en internationell konferenstalare, grundaren till Netherlands Prophetic Council samt till Living In Your Destiny Schools of the Prophets. Hon är också medlem i Global Prophetic Consultation and Apostolic Council of Prophetic Elders, ett amerikanskt profetiskt gemensamt råd.

Arleen utbildar människor från alla olika sfärer internationellt så att de kan lära sig förstå Guds röst för sina egna liv, föreningar, företag, organisationer och deras städer. Hon är en begåvad kommunikatör och är mycket respekterad för sin profetiska insikt och balanserade undervisning.

För mer information, gå till: www.arleenwesterhof.com
 
 
Datum: fredag och lördag 9-10 oktober 2020.
 

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

11-12 SEPTEMBER 2020

ANDREW CANNON, UNITED KINGDOM

Om Andrew:

Andrew Cannon är en evangelist som är född och uppvuxen i Liverpool, Storbritannien. Guds hand rörde honom radikalt i januari 2010 när han kallade på Jesus namn. Hans liv var fullt av förstörelse och missbruk, alkohol, droger och självskada.

Det var på Andrews allra första möte med Jesu kärlek och kraft att han förvandlades. Han släpptes helt och omedelbart, hans förstörelsens liv och fiendens kedjor avbröts. Han lever nu ett liv som är sålt ut för Jesus och har lett 1000-talet till Herren genom Kristi kärlek, sanning och medkänsla och uppmuntrar troende att göra detsamma i sin vardag.
 
Han har kallats av Gud till kontoret för en evangelist och har inte slösat bort tid utan att skamligt dela sin tro på Jesus till allt han stöter på i sin promenad, oavsett om det är att dela på en arenahändelse, en konferens eller på gatorna där Andrew känner hemma inför folk för Herren.
 
Andrew reser globalt som grundaren av det evangelistiska ministeriet Gospel Grenades, där han undervisar, utbildar, utrustar och släpper de heliga för att leva en livsstil av uppsökande och evangelisering.
 
För mer information, gå till: www.gospelgrenades.com
 
 

Datum: fredag och lördag 11-12 september 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!).

TV: Vi sänder LIVE-TV via Vision Sverige och börjar därför exakt kl 19.00!

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

13 JUNE, 2020

MARCUS BLOOM, SWEDEN

Om Marcus:

Marcus och Hanna Bloom, evangelister och ledare för missionsorganisationen Good News To All People, har predikat evangeliet tillsammans till hundratusentals människor bland Sydasiens onådda människor. De brinner för att se miljontals människor frälsta och missionsbefallningen slutförd. För mer information om Marcus & Hanna Bllom: www.gntap.org.
 
 

Datum: lördag 13 juni 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

12 JUNE, 2020

TERJE NORDBOE, NORWAY

Om Terje:

Terje Nordboe är en visionär ledare och en entreprenör som tror att ingenting är omöjligt med Gud. Därför är hans budskap tydligt och enkelt: Du kan höra Herrens röst! Terje är pastor och konferenstalare. Han bär den Helige Andes eld och har en reformerande röst som försöker vända hjärtan till Herren och bygga upp Kristi kropp. Hans möten är fyllda med kraftfull prediking där mirakel och helande finns. Terje har en gåva för att lära ut Guds ord, särskilt inom områden favör, finans och affärsverksamhet, och används starkt i den Helige Andes gåvor. För mer information om Terje: www.nordboeministries.org / www.gothenburg.business.
 
 

Datum: fredag 12 juni 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

16 MAJ, 2020

MORGAN CARLSSON, SWEDEN

Om Morgan:

MORGAN CARLSSON är en dynamisk evangelist vars vision och längtan är att få se förvandlade människors liv. Morgan och hans fru Maria har varit gifta sedan 1990 och har fem barn tillsammans. De grundade Mission of Hope International i 1992 med bas i norra Värmland. Sedan dess har de haft förmånen att predika och undervisa i länder som Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Indien, Ghana, Togo, Benin, Ryssland, Polen, Rumänien och USA. Från första början har Morgan och Maria varit drivna av att på olika sätt få se Guds kärlek och kraft förvandla liv. – Vi har en längtan att få se att människor börja tro på Gud och Hans kärlek och börja leva ett liv fyllt av tro, hopp och trygghet. För mer information om deras arbete: www.missionofhope.nu
 
 

Datum: lördag 16 maj 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

15 MAJ, 2020

HELENE NORDBOE, SWEDEN

Om Helene:

 

Datum: fredag 15 maj 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer (!)

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

18 APRIL, 2020

HÅKAN ERIKSSON, SWEDEN

Om Håkan:

HÅKAN ERIKSSON grundlade församlingen Victory Bibelcenter i Linköping, Sverige i 1990 tillsammans med sin fru Solveig Eriksson. I nästan 26 år tjänade de där trofast som huvudpastorer. I de tidigare år arbetade Håkan i ett familjeföretag som sålde skördetröskare i 18 år. Under dessa år, kallade Gud honom att gå på Rhema Bible Training Centre i Tulsa, Oklahoma i två år.
 
Efter att ha returnerat till Sverige i 1987, var han först bibellärare vid Göteborgs Bibelcenter i tre års tid, innan de flyttade till Linköping och startade Victory Bibelcenter. Håkan talar tro och hans motto är: Ha tro på Gud! Håkan och Solveig har erfarit Guds trofasthet i deras vardagsliv och har sett Guds kraft många gånger när det gäller övernaturligt beskydd, helande och försörjning.
 
 

Datum: lördag 18 april 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

17 APRIL, 2020

Terje & Helene Nordboe

TERJE & HELENE NORDBOE, NORWAY & SWEDEN

Om Terje & Helene: www.nordboeministries.org

Datum: fredag 17 april 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla, max 50 personer.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

20-21 MARS, 2020

EMMA STARK, SCOTLAND

Om Emma Stark: www.propheticscots.com

Datum: fredag 20 mars och lördag 21 mars 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

21-22 FEBRUARI, 2020

Karen and Frank Sumrall 2

Frank & Karen Sumrall

FRANK SUMRALL, USA

Om Frank Sumrall: www.sumrallministries.com

Datum: fredag 21 februari och lördag 22 februari 2020.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

 

Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Redbergsplaten, 416 60 Göteborg

DECEMBER 6-7, 2019

MATTHEUS VAN DER STEEN, HOLLAND

Om Mattheus: https://www.vandersteenministries.org/

Datum: fredag 6 december och lördag 7 december 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

STACEY CAMPBELL, USA

Om Stacey: Wesley & Stacey Campbell

Datum: lördag 16 november 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

TRISH TURNBOW, USA

Om Trish: The Worship Centre

Datum: fredag 15 november 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

OKTOBER 2019

SHYAMI MARIDJAN, HOLLAND

Om Shyami: Shyami Maridjan

Datum: fredag 18 oktober och lördag 19 oktober 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

SEPTEMBER 2019

PAUL MANWARING, ENGLAND

Mer information om Paul: Paul Manwaring

Datum: fredag 6 september och lördag 7 september 2019.

Tid: kl. 19.00 båda kvällar, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

JUNI 2019

MARTIN REÉN, SVERIGE

Mera information om Martin: School of the Supernatural, Sweden/Ministers

Datum: fredag och lördag 7-8 juni 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

MAJ 2019

BRIAN LONG, SYD-AFRIKA

Mer information om Brian: School of the Supernatural, Sweden/Ministers

Datum: fredag och lördag 10-11 maj 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

APRIL 2019

TERJE LIVERÖD, NORGE

Om Terje: World Outreach Mission

Datum: lördag 6 april 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

LEIF HETLAND, NORGE/USA

Om Leif: Global Mission Awareness

Datum: fredag 5 april 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

MARS 2019

RODRIGUES PEREIRA, PORTUGAL

Om Rodriguez: Pastor Rodrigues Pereira

Datum: lördag 9 mars 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

AYELEEN SAAVEDRA, ARGENTINA

Om Ayeleen: Buenas Nuevas Almundo

Datum: fredag 8 mars 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

FEBRUARI 2019

ULF CHRISTIANSSON, SVERIGE

Om Uffe: The House Sweden

Datum: fredag 1 februari 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

RICHIE SELTZER, USA

Om Richie: Revivalist Culture

Datum: lördag 2 februari 2019.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

DECEMBER 2018

RYAN LESTRANGE, USA

Om Ryan: Ryan LeStrange Ministries

Datum: fredag och lördag 7-8 december 2018.

Tid: kl. 19.00 båda kvällar, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

NOVEMBER 2018

FRANK & KAREN SUMRALL, USA (DR LESTER SUMRALL’S ÄLDSTE SON)

Om Frank: Frank Sumrall Global Ministries

Datum: fredag och lördag 16-17 november 2018.

Tid: kl. 19.00 båda kvällar, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

OKTOBER 2018

JENNIFER EIVAZ, USA

Om Jennifer: Jennifer Eivaz MinistriesHarvest Christian Center

Datum: fredag och lördag 12-13 oktober 2018.

Tid: kl. 19.00 båda kvällar, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

SEPTEMBER 2018

SHAMIL GESSER, HOLLAND

Om Shamil: Revolutionise the nations evangelistic ministry

Datum: lördag 15 september 2018.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

AUGUSTI / SEPTEMBER 2018

ANGELA GREENIG, USA

Om Angela: Angela Greenig Ministries

Datum: fredag 31 augusti och lördag 1 september 2018.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Elim Billdal, Letsegårdsängen 4, 427 40 Billdal.

Varmt välkomna!

JUNI 2018

JENNIFER LECLAIRE, USA

Om Jennifer: Jennifer LeClaire Ministries

Datum: fredag och lördag 8-9 juni 2018.

Tid: kl. 19.00 båda kvällar, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

MAJ 2018

MARY-ALICE ISLEIB, USA

Om Mary-Alice: Mary-Alice Isleib Ministries

Datum: lördag 12 maj 2018.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

BENGT WEDEMALM, ENGLAND

Om Bengt: Bengt Wedemalm Ministry International

Datum: fredag 11 maj 2018.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

APRIL 2018

ULF CHRISTIANSSON, SVERIGE

Om Uffe: The House Sweden

Datum: lördag 14 april 2018.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

MARS 2018

MATTHEUS VAN DER STEEN, HOLLAND

Om Mattheus: Van der Steen Ministries

Datum: lördag 10 mars 2018.

Tid: kl. 19.00, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!

SEPTEMBER 2017

BENGT WEDEMALM, ENGLAND

Om Bengt: Bengt Wedemalm Ministry International

Datum: fredag och lördag 29-30 september 2017.

Tid: kl. 19.00 båda kvällar, öppet för alla.

Lokal: Frälsningsarmén Östra kåren, Sankt Pauligatan 1, Göteborg.

Varmt välkomna!